Privacyverklaring 

Gifts and Nature, gevestigd Zernikestraat 53, 3316 BZ Dordrecht Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
https://www.giftsandnature.nl 
Zernikestraat 53 
3316 BZ Dordrecht 
Nederland 
010 322 84 84  
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Gifts and Nature verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Locatiegegevens 
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via monique@giftsandnature.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Gifts and Nature verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
Het afhandelen van jouw betaling 
 
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 
Om goederen en diensten bij je af te leveren 
 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Gifts and Nature neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gifts and Nature) tussen zit. Gifts and Nature gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: #use_explanation 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Gifts and Nature bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Gifts and Nature deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gifts and Nature blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Gifts and Nature jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.] 

Neem contact met ons op

Bewijs dat u geen robot bent
Error 404
 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Gratis digitale visual
   • Voor een goede 1e indruk
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Service
   • Krijg meer voor hetzelfde
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Snelle levering
   • Spoed? Express mogelijkheden
 • Usp 4
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Logo service
   • Grafische vormgever in huis